Even voorstellen: Jan Stolk

Naam: Jan StolkJan Stolk

Leeftijd: 71 jaar

Woonplaats: Hoorn

Relatie en/of kinderen: Getrouwd, 3 kinderen, 4 kleinkinderen

Carrière/Loopbaan: Rijkswaterstaat – Directie Noord-Holland in Haarlem, Hoofd Ingenieursbureau Gemeente Zaanstad

Mijn geboorteplaats is Rotterdam. Daar heb ik op de Dalton HBS gezeten en op de HTS het mooie vak “Weg- en waterbouwkunde” gevolgd. Hierna moest ik in militaire dienst en heb daarna aan de TU Delft de richting “Civiele Techniek” gestudeerd naast een volledige baan als technisch ambtenaar.

Mijn eerste werkervaring was bij Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland in Haarlem. Daar heb ik mij de eerste paar jaar bezig gehouden met planstudiezaken als de kustverdediging van Texel, de verbetering van de Noordzeesluizen en het Voorhavenplan van IJmuiden, de Oranjesluizen en de inrichting van de interstedelijke ruimte Amsterdam – Almere (het IJmeer).

Vervolgens heb ik me met een aantal waterhuishoudingzaken bezig gehouden, zoals o.a. het opstellen van het eerste Waterkwaliteitsplan voor het Noordzeekanaalgebied in overleg met bedrijven en waterschappen.

Na 5 jaar werd ik hoofd van de Studiedienst IJmuiden. Een club van zo’n 40 mensen met zeer uiteenlopende taken, zoals o.a. het meten van de waterdiepte op zee voor de schepen van en naar Amsterdam, het nemen en in een eigen laboratorium analyseren van watermonsters uit het Noordzeekanaal, het doen van studies naar de aanslibbing van de toegangsgeul naar IJmuiden en het doen van metingen aan gemalen en spuisluizen. Toen na 3 jaar bij een reorganisatie de Studiedienst werd opgeheven, heb ik op de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat leiding gegeven aan de kustverdediging van Nederland, waar op dat moment de bouw van de Oosterscheldekering een hot topic was.

Vervolgens werd ik hoofd van het Ingenieursbureau van de Gemeente Zaanstad. Ook een club van zo’n 40 man met een eigen architectenbureau en afdelingen wegen, rioleringen, gereedmaken terreinen en kunstwerken als bruggen en tunnels. Dat heb ik 15 jaar gedaan, waarna ik procesmanager werd van o.a. de aanleg van de Zuidelijke Randweg. Met 72 miljoen het toen grootste infrastructurele krediet van de gemeente Zaanstad. Dat bedrag kwam overigens niet alleen van de gemeente Zaanstad. Andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de Vervoersregio Amsterdam en het ministerie van Economische zaken betaalden mee.

In die hoedanigheid heb ik regelmatig voor diverse bedrijfsverenigingen, zoals o.a. Westerspoor en  Achtersluispolder met veel plezier voorlichting gegeven over de vorderingen van de Zuidelijke Randweg. Daarbij komt, dat ik bij Zaanstad begonnen ben als projectleider van de bouw van de dr. J.M. den Uylbrug en mijn werkzame leven heb afgesloten met de verdubbeling van de dr. J.M. den Uylbrug. Daarmee was de cirkel rond.

Wat leidde ertoe dat je in het bestuur wilde deelnemen van ZON
Toen men mij vroeg om bestuurslid van ZON te worden heb ik dan ook niet geaarzeld. Zaanstad is een zeer boeiende gemeente en met mijn kennis betreffende de infrastructuur en mobiliteit wil ik mij graag inzetten voor het bedrijfsleven.