Aantal WW-uitkeringen stabiel, personeelstekorten in de horeca

Het aantal WW-uitkeringen is in maart relatief stabiel gebleven. In zowel Noord-Holland Noord als in Zuid-Kennemerland en IJmond nam het aantal WW-uitkeringen met 0,1% af. In Zaanstreek-Waterland was een lichte toename van 0,8%. Er werden de afgelopen maand in totaal 29 WW-uitkeringen meer verstrekt dan in februari. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s met bijna 5.000 afgenomen.

Voor werkzoekenden zijn er de komende tijd baankansen in de horeca. In de Noord-Hollandse regio’s is de horeca een belangrijke sector. In de provincie Noord-Holland werken volgens Horeca Nederland (buiten Amsterdam) ruim 43.000 mensen in de sector. In de hoofdstad werkt nog eens een vergelijkbaar aantal.

Seizoenswerkloosheid
Het aantal WW-uitkeringen in de horeca is het afgelopen jaar in de drie Noord-Hollandse regio’s gedaald met ruim 18% (naar ongeveer 1.000). Veel mensen uit de horeca zitten tijdelijk in de WW door seizoenswerkloosheid. Ongeveer driekwart van de koks en medewerkers bediening vinden weer werk in hun oude functie.

Krapte
Voor horecaondernemers wordt het steeds moeilijker om aan personeel te komen. Om de krapte het hoofd te bieden worden oplossingen gezocht in onder andere het opleiden van nieuwe vaklieden. Deze zomer start op Texel een project om 20 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in een jaar op te leiden tot kok.

Veel jongeren
Van oudsher is de horeca een ‘jonge’ sector. Een groot deel van het personeel bestaat uit werknemers tot 25 jaar. Daarnaast heeft de horeca een groot aantal banen met een beperkt aantal uren, vooral in de bediening maar ook in de catering. Het aantal banen in de horeca zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Daarbij zal ook de gemiddelde contractduur toenemen. Parttime- en oproepmedewerkers kunnen hiervan profiteren.

Verschuiving
Door de opkomst van bijvoorbeeld koffietentjes en lunchrooms, beperkt de drukte in de horeca zich steeds minder tot de avonduren. Hierdoor wordt de horeca ook steeds aantrekkelijker voor werkzoekenden die moeite hebben met de onregelmatige uren die vaak met de horeca worden geassocieerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>