Arbeidsmarkt & onderwijs

Goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarktbehoeftes

Een goed ondernemersklimaat vraagt om ondernemend arbeidspotentieel. De basis hiervoor wordt gelegd met investeringen in het primair en voortgezet onderwijs (VMBO/Havo/VWO). Dat geldt ook voor de noodzakelijke inbedding van techniekonderwijs. (o.a. binnen de clusters: Food, Nautische, vervoer). ZON vindt het van groot belang dat er goed overleg plaats vindt tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor een optimale match tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs.

Contactpersoon:
Jan Ruig
janruig@ruig.nl

Peter Bottelier
sales@revivreonline.com

Jan Folkerts
j.folkerts@zonvooru.nl

Jantine Konijn
j.konijn@zonvooru.nl