Bijeenkomst Sociaal Ondernemen 18 mei 2016

Aansluitend op de ALV ZON van 18 mei vond er een kennisbijeenkomst plaats. Het thema van deze avond was ‘sociaal ondernemen’. Als bestuur van ZON wilde we duidelijkheid bieden op het gebied van de Participatiewet, de Banenafspraak en de Quotumwet. Hierbij gaat het om wetgeving en afspraken tussen sociale partners op landelijk niveau, die er aan moeten bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking weer aan het werk komen. Naast duidelijke informatie vinden we het belangrijk om goede voorbeelden met elkaar te delen van bedrijven waar naar tevredenheid wordt gewerkt met mensen uit deze doelgroep en en waar dat ook economisch rendabel is.

Daarom hebben we samen met Gemeente Zaanstad, het UWV en het Servicepunt Leren en Werken dit informatieve en inspirerende programma samengesteld over de verschillende aspecten van sociaal ondernemerschap.

dennis straatWethouder Dennis Straat trapte de kennisbijeenkomst af. “Ondernemerschap is kansen pakken én kansen bieden”, gaf hij aan. Hij moedigt bedrijven aan om sociaal te ondernemen. Hij begrijpt dat het energie kost en de gemeente wil hier de bedrijven bij helpen. Werken met mensen uit deze doelgroep is voor bedrijven om drie redenen interessant:

1. Het is economisch rendabel. De zorg van veel ondernemers dat er geld bij moet, is onterecht. De ervaring is dat langdurige inzet van mensen met een arbeidshandicap een positieve balans oplevert. Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking binnen het reguliere bedrijfsproces zal uiteindelijk meer opleveren dan het kost.
2. Het heeft een positieve invloed op het overige personeel. Deze mensen zijn vaak toonbeeld van motivatie en inzet en zorgen voor saamhorigheid op de werkvloer.
3. Het komt de sociale uitstraling van het bedrijf ten goede: steeds meer klanten kopen bewuster produkten en diensten van ‘verantwoorde ondernemers’.. Sociaal ondernemerschap is dus ook gewoon ‘business’.

Om de ondernemers een beeld te geven over ‘Sociaal Ondernemerschap’ in de praktijk werd het inspirerende filmpje van ID Organics getoond. U kunt dit hier terugkijken. 

Bert van Boggelen pakte het tweede gedeelte op. Hij is kwartiermaker van een organisatie met de naam ‘De Normaalste Zaak’. Deze zet zich in om mensen met een uitkering of met een arbeidsbeperking op een economisch rendabele manier aan het werk te helpen bij werkgevers. De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) en Start Foundation. De Normaalste Zaak is een stichting, waarvan VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland het bestuur vormen.
bert van boggelenBert van Boggelen vertelde over zijn rol en ervaringen in het land. Het werd een interactief en open gesprek. Hij wilde graag weten wat de ervaringen waren van de ondernemers uit de zaal. Een aantal aanwezige ondernemers werkt al met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hebben goede ervaringen. Anderen merkten op dat er nog steeds moeilijk is om vacatures te vullen met kandidaten uit de doelgroep. Zij vinden dat de doelgroep beter in kaart moet worden gebracht en de matchmaking professioneler en sneller kan.
Gemeente, UWV en Baanstede werken hard om kandidaten beter in beeld te krijgen en te brengen bij werkgevers. Dit is wel iets van de lange adem, maar het lukt steeds beter om in samenwerking met de werkgever een passende match te maken. Ook wordt er extra ingezet op begeleiding en het ontzorgen van ondernemers.

De presentatie van Bert van Boggelen vindt u hier.
Voor vragen: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl

 

In het kort een aantal belangrijke punten op een rijtje:
1. Wat houdt de participatiewet/banenafspraak in?
Met de invoering van de Participatiewet proberen overheid en bedrijfsleven samen het probleem op te lossen van het grote aantal mensen dat aan de kant staat. Vaak gaat het om mensen met een beperking, die op de arbeidsmarkt nooit kunnen concurreren met
jonge, gezonde en goed opgeleide werknemers. Tot voor kort kwamen ze terecht bij de sociale werkplaatsen, maar die worden nu gezien als overvolle stuwmeren waar noch de werknemers, noch de maatschappij beter van wordt. Daarom hebben bedrijven beloofd tot 2026 stapsgewijs 100.000 extra banen te scheppen voor arbeidsgehandicapten, de overheid heeft getekend voor 25.000 extra banen. De zo gehete Banenafspraak.
Voor bedrijven betekent het dat ongeveer vijf procent van hun personeel uit die doelgroep moet komen. Omdat deze werknemers minder productief zijn worden ze daar met loonkostensubsidie voor gecompenseerd. Ze hoeven zelf niet door te betalen bij ziekte. Ook krijgt de werknemer begeleiding van een jobcoach.
Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen zijn gerealiseerd. Zo niet, dan wordt voor elke niet ingevulde werkplek een heffing van € 5.000 opgelegd.

publeik2. Wat zijn er voor regelingen en mogelijkheden voor de ondernemers?
De regelingen maken het voor u extra aantrekkelijk om kandidaten aan te nemen. Hier vindt u meer informatie over de regelingen en de ondersteuning die de gemeente biedt.

3. Wie kunnen je hierbij helpen?
Bent u geïnteresseerd in het werken met mensen vanuit een uitkeringssituatie of hebt u vragen? Neem dan contact op met een van de collega’s van de afdeling Werk via telefoonnummer 075-6816104 of stuur een e-mail naar werkgevers@zaanstad.nl.

Heeft u vragen over personeel of ontwikkeling van uw medewerkers? Het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland geeft u onafhankelijk advies over bijvoorbeeld het opleiden van uw medewerkers, duurzame inzetbaarheid van uw personeel en herplaatsing bij personeelstekorten.
Mail voor informatie naar: zaanstreek.waterland@lerenenwerken.nl

Wist u dat wij ook adviseren in subsidies en fiscale voordelen waar u als werkgevers voor in aanmerking kan komen?

Samenwerken met Sociale Ondernemers
In het laatste gedeelte werd er ingegaan op de situaties waarin je als ondernemer graag iets wilt doen aan sociaal ondernemen, maar het niet direct mogelijk is om mensen uit de vanavond genoemde doelgroepen een baan te bieden binnen je bedrijf. In die gevallen is het ook mogelijk om indirect een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor deze doelgroep door in te kopen bij sociale ondernemingen. Deze ondernemingen bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidshandicap, als primaire doelstelling van hun onderneming of organisatie. Door deze ondernemers te helpen aan omzet, kunnen zij meer mensen aan het werk helpen of dezelfde mensen langduriger aan het werk houden.

Deze drie sociaal ondernemers uit Zaanstad deden hun pitch:lampe

  1. Jemuel Lampe van Stichting Zuivere Koffie
  2. Silvano Montroos van Go Tuk
  3. Letty Wardenaar van lunchroom Tante Tee

Sociaal Onderneemster Astrid van der Meer van Koken, Eten en Daten in Westzaan had samen met leerlingen van de praktijkschool de hapjes bij de borrel verzorgd. Ook Astrid is beschikbaar voor cateringopdrachten.
Wij willen alle sprekers en pitchers bedanken voor hun bijdrage. Op naar een sociaal ondernemender Zaanstreek!

 

banner alv2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>