Collectieve leden

Bedrijvenverenging Wormerland

De bedrijvenverenging Wormerland is opgericht in 1984 en heeft als doel; Het behartigen en coördineren en het naleven van de belangen van (industriële) bedrijven in de Gemeente Wormerland. Meewerken aan de vestiging van bedrijven en het stimuleren van een goede werksituatie in de Gemeente Wormerland. De gesprekspartner met de overheid zijn namens de leden van de vereniging.
www.bvwormerland.nl
Contactgroep Bedrijven Oostzaan (CBO)

Graag behartigen wij de belangen van ondernemers in Oostzaan. In de ruimste zin van het woord. In het bijzonder als gezamenlijk optreden noodzakelijk is. Denk hierbij aan het aankloppen bij gemeente en provincie over infrastructuur, milieuzaken of onroerend zaakbelasting. Of aan een gesprek met Rijkswaterstaat over verkeersvoorzieningen en -plannen. Of het nu gaat over energieprijzen, accommodatie, vervoersproblemen, parkeer- en bedrijfsterreinen.
www.cbo-oostzaan.nl
Hotspot Wormerveer
Wormerveer ligt langs de Zaan en biedt een fantastisch beeld op deze rivier.

Dit maakt de plaats uniek in de Zaanstreek en zelfs in Nederland. Niet voor niets stelt de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Zaanstad vast dat de aan een zijde bebouwde Zaanoever een gebied van regionale waarde is en delen ervan zelfs van nationale waarde. Het ensemble van directeurswoningen, kantoorvilla’s, winkels, pakhuizen en houten Zaanse woningen, waarvan vele een monumentenstatus bezitten draagt, naast de aantrekkelijke ligging, zeker bij aan de uniciteit van dit gebied. Bezoekers die Wormerveer via de Stationsstraat inlopen of rijden zijn dan ook vaak geïmponeerd door dit fraaie beeld en het rijke winkelaanbod.
http://www.hotspotwormerveer.nl
ICT Zaanstreek

Het bekendste Cluster van ICT bedrijven in Noord-Holland is gevestigd in de handelsrijke Zaanstreek. ICT Zaanstreek biedt u een platform van kennis voor en door bedrijven. Wanneer u op zoek bent naar een informele organisatie, welke u helpt aan kennis en kennissen op het gebied van ICT, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze ruim 40 leden beschikken over enorm veel gespecialiseerde kennis, welke met de hulp van ICT Zaanstreek resulteert in succesvolle samenwerkingsverbanden. Doordat wij op deze manier groter en veelzijdiger zijn, kunnen wij voor onze leden en klanten op een flexibele en financieel voordelige manier diensten uitvoeren.
www.ict-zaanstreek.nl
Vrouwennetwerk ZaanstadPlus (VNZP)

Vrouwennetwerk ZaanstadPlus heeft als doel Ambitieuze vrouwen uit Zaanstad en omgeving met elkaar in contact te brengen. Contact dat kan leiden tot nieuwe inzichten en inspiratie, samenwerking en een grotere bekendheid met elkaars bedrijf en werkzaamheden. Het stimuleren van het vrouwelijk ondernemerschap in de Zaanstreek. Het organiseren van een aantal bijeenkomsten en evenementen, waaronder de verkiezing van de Beste Zaanse Zakenvrouw.
www.vnzp.nl
Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA)

De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. Daarnaast wil zij namens de leden de spreekbuis zijn naar Gemeentelijke- en Provinciale Overheden of andere instanties.
www.achtersluispolder.nl
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zaanstreek

Horecaondernemers krijgen echt met alle facetten van ondernemen te maken. Men moet voortdurend inspelen op trends en ontwikkelingen in de omgeving. Men moet nieuwe concepten neerzetten die kleur en smaak geven aan het dagelijks leven van de gasten. En met moet gebruik maken van kennis en tools op het gebied van inkoop, marketing, logistiek etc. De laatste tijd is er nogal veel te doen rondom de regels in de horeca, zoals de maximum leeftijd voor alcohol en de paracommercie. ZON ondersteunt Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zaanstreek als het gaat om de belangenbehartiging en het lobbyen. Zie ook www.khn.nl/web/zaanstreek/home
Stichting Binnenstadmanagement Zaandam

De hoofddoelstelling van de Stichting Binnenstadmanagement Zaandam SBZ is als volgt:

Gezamenlijk een kwaliteitsverbetering van het centrum van Zaandam realiseren en daarmee de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van de binnenstad versterken.

Zie ook www.sbz-zaandam.nl

Bedrijvencontact Westzaan

Het Bedrijvencontact Westzaan heeft als doel de belangen van ondernemers in het dorp te behartigen en hen een actief netwerk te bieden. Daarvoor organiseert de vereniging vier keer per jaar bijeenkomsten met interessante sprekers (themabijeenkomsten) en bedrijfsbezoeken. De themabijeenkomsten vinden altijd plaats in het Regthuys in Westzaan, maar bedrijfsbezoeken worden zowel binnen als buiten het dorp afgelegd.

Zie ook http://bedrijvencontactwestzaan.nl/