Jaarlijkse ledenvergadering CBO

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 18/04/2018
19:00 - 22:00

Locatie
Gemeentehuis Oostzaan

Categorieën


De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 18 april 2018. De bijeenkomst zal gehouden
worden in de raadszaal in het gemeentehuis. De aansluitende borrel is in de Try Out. De koffie
staat klaar vanaf 19.00 uur; de vergadering begint om 19.30 uur.

ln de agenda kunt u lezen dat deze avond afscheid genomen zal worden van onze voorzitter Paul
Flens en van ondergetekende als secretaris. Paul is toegetreden tot het bestuur in 2004; Peter
heeft onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur vanaf 1985.

Aansluitend aan de ledenvergadering zullen er enkele presentaties gehouden worden. De BOA zal
zich presenteren en ook volgt er interessant verhaal over de verkeersproblematiek rondom de A8
en de N5í6.

De ledenvergadering en opvolgende presentaties staan ook open voor uw bedrijfsleider,
meewerkende kinderen en/of eventueel beoogde opvolgers. U bent van harte welkom om met
meer dan één vertegenwoordiger per onderneming aanwezig te zijn.

ln verband met de planning van de avond wordt u verzocht bijgevoegde antwoordstrook per post of
e-mail vóór 12 april 2918 aanstaande terug te sturen aan het secretariaat.

Het bestuur verzoekt u de agenda de nodige aandacht te geven en spreekt de wens uit u allen op
18 april 2018 te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Contactgroep Bedrijven Oostzaan,

Peter Bokking
Secretaris