Coalitie akkoord of overboord

Coalitie: akkoord of overboord?

Het nieuwe coalitieakkoord; Voelt u zich als ondernemer gehoord, of juist niet? Laat het ZON weten voor úw ondernemers belang.

De nieuwe coalitie in Zaanstad presenteerde onlangs haar akkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’. De eerste reactie van ZON leest u hieronder:

Het beoogde nieuwe college heeft zijn plannen gepresenteerd. Het gaat goed met de economie en zo ook met de stad. De tijd zit mee om ambitieuze plannen te maken op het gebied van werken, wonen en recreëren. In het nieuwe akkoord staan dan ook diverse punten beschreven om deze ambities te behalen.

Door ondernemers is gevraagd om in te zetten op het verbeteren van de dienstverlening, de bereikbaarheid van de stad, het behoud van gezonde winkelcentra/gebieden en te werken aan een beter sociaaleconomisch klimaat in de Zaanstreek. Door het creëren van banen, meer mensen aan betaald werk te helpen en het vak “ondernemerschap” te stimuleren. We zijn tevreden om deze onderdelen terug te lezen in het akkoord en vullen dit graag aan:

- Richt u niet teveel op het onderdeel wonen en houd oog voor de bedrijvigheid. Met name geldt dit voor de gebieden Achtersluispolder en de Forbostrook. U wilt zichtbare snelheid, bedrijven willen zorgvuldigheid.

- Verbeter de bereikbaarheid met haalbare plannen op korte termijn en creëer draagkracht voor uw ambities op langere termijn. U weet ook dat de metrolijn niet gerealiseerd wordt binnen de komende vier jaar. Focus op wat nú mogelijk is betreffende de ontsluiting rondom noord en zuid Zaanstad.

- U geeft aan meer parkeergelegenheid te wensen aan de randen van de stad in plaats van in het centrum, maar blijf ook zorgdragen voor goede verbindingen náár en binnen de stad.

- U heeft het voornemen om werkgevers actiever te benaderen en heldere afspraken te maken op het gebied van werkprestaties in met name de industriesector. Welke concrete plannen zijn er om ondernemers hierin te faciliteren? Graag ziet ZON een actieve steunende houding voor de regionale samenwerking in het WerkgeversServicePunt Zaanstreek-Waterland. Dit is het loket voor ondernemers voor arbeidsmarktvraagstukken en personeelsvoorzieningen vanuit de zes gemeenten en het UWV in onze arbeidsmarktregio. Van hieruit kan de samenwerking met arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en de MRA prima gecoördineerd en opgepakt worden.

- Het verdubbelen van de huidige toeristenbelasting (+ 100% !) vindt ZON onverstandig. Hiermee maakt u de stad niet aantrekkelijker, terwijl toerisme een belangrijk element en inkomstenbron is voor velen. De huidige ontwikkelingen in Metropool Regio Amsterdam en de veelbelovende mogelijkheden die zich aandienen, vraagt juist om een sympathieke benadering ten aanzien van toeristen.

- Grote interesse heeft ZON sowieso voor uw langere termijnvisie ten aanzien van de MRA plus haar samenwerkingsverbanden. Deze plannen missen we nu in het huidige akkoord.

Voorzitter Jan van Run: “Hoewel de nieuwe coalitie lippendienst bewijst aan het combineren van wonen, werken en recreëren, ademt dit akkoord meer de sfeer van bouwen, bouwen en bouwen. Op zich is dat een goede ontwikkeling, maar geef de bedrijvigheid ook volwaardige aandacht binnen deze plannen. Maak van Zaanstad geen slaapstad. Het lijkt er met de nieuwe coalitie op dat ondernemers en bedrijven primair bestaan om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Ook het bevorderen van duurzaamheid en het versnellen van vergroenen staat hoog op de agenda. Dit zijn bewonderenswaardige voornemens en noodzakelijke acties, echter moeten we het stimuleren van gewoon een boterham kunnen verdienen niet uit het oog verliezen. Het bedrijfsleven bestaat immers door het genereren van omzet (lees winst). Maatschappelijk(er) verantwoord leven en werken is een uitstekend uitgangspunt, maar in ultimo moet een bedrijf wel positieve cijfers draaien en dat is vaak uitdagend genoeg. Een goed evenwicht vinden in al deze belangen is cruciaal. ZON kijkt daarom zeer uit naar gesprekken hierover met de nieuwe wethouders in de komende 150-dagen periode.”

Valt u als ondernemer verder nog zaken op in het nieuwe akkoord? Waar wilt u dat we als uw belangenbehartiger meer aandacht voor vragen? Uw op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via secretariaat@zonvooru.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>