Informateurs: ‘Vervolgproces door D66 en PvdA’

De informateurs Boele Staal en Patrick Poelmann adviseren de fracties van de gemeenteraad van Zaanstad om D66 en PvdA het voortouw te laten nemen in het vervolg op het informatieproces. De vraag aan deze partijen is om een akkoord op hoofdlijnen te formuleren dat als basis dient om met andere partijen te verkennen welke coalitie uiteindelijk kan worden gevormd. Het advies van de informateurs is gebaseerd op de gesprekken die zij sinds 25 maart hebben gevoerd en waarover zij op 4 april hebben gerapporteerd.

In hun gesprekken zagen de informateurs een breed draagvlak voor voortzetting van de hoofdlijnen van het beleid van de afgelopen jaren. Zij observeren dat er bij de grote meerderheid van partijen sowieso draagvlak is voor deelname van D66 en PvdA aan een nieuw college. In elke besproken variant komen deze partijen voor.

De informateurs zien dat bij voldoende bereidheid tot samenwerking een akkoord op hoofdlijnen door het ‘midden’ goed haalbaar is. Omdat de partijen in zeteltal dicht bij elkaar liggen, zijn verschillende combinaties mogelijk. In alle gevallen vraagt dit om samenwerking tussen partijen die niet eerder met elkaar in een college hebben gezeten. Partijen moeten hun nieuwe posities bepalen. De informateurs geven aan dat zoiets tijd mag kosten.

De rapportage en het advies om D66 en PvdA het voortouw te laten nemen is vrijdagmiddag aan de fracties van de gemeenteraad gepresenteerd. Na afloop van de presentatie zijn de adviezen van de informateurs besproken door de aanwezige partijen. Deze hebben het advies van de informateurs overgenomen en D66 en PvdA gevraagd het voortouw te nemen, en volgende week de raad te melden hoe zij het proces verder vorm gaan geven.

Rapport informateurs Staal en Poelmann

Gepubliceerd vanaf 04-04-2014 16:20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>