Ondernemersfonds Zaanstad

banner afbeeldingen folderOP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS IN DE GEMEENTE ZAANSTAD

In navolging van ondernemers in inmiddels meer dan 30 andere grotere en kleinere gemeenten in Nederland, heeft een brede groep van ondernemersverenigingen in de gemeente Zaanstad het initiatief genomen tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds. De initiatiefnemers zijn: het ondernemersnetwerk ZON, Stichting Parkmanagement Zaanstad STIPaZa, Business Network Zaandelta, Bedrijfsvereniging BVNM, belangenvereniging en BIA en Stichting Binnenstadmanagement SBZ.

jan folkerts

Jan Folkerts; Voorzitter Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) belangenbehartiger van ondernemend Zaanstad,
penvoerder initiatiefgroep ondernemersfonds
Zaanstad.
“Het fonds moet een bijdrage leveren aan de vestigingskwaliteit van Zaanstad. We willen graag
meer samenwerking bewerkstelligen en lokale ondernemers, zowel profit als non-profit, met elkaar verbinden.
Samen bereik je meer dan alleen. Een ondernemersfonds verhoogt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van alle ondernemers en versterkt daarmee de (economische) structuur van Zaanstad.”

 

 

Ondernemersfonds[1]Een gemeentebreed ondernemersfonds stelt ondernemers in de gemeente Zaanstad in staat om een goede financiële grondslag te leggen voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen. Daarnaast is het fonds een goed instrument om organisatiekracht en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven te versterken.

Het fonds wordt gevoed uit de algemene middelen van de gemeente. Om dat mogelijk te maken, verhoogt de gemeente de opbrengst van de OZB voor niet-woningen. Die verhoging vloeit terug in de kas van de op te richten Stichting Ondernemersfonds gemeente Zaanstad. Het fonds is voor ondernemers die activiteiten als promotie, centrummanagement, beveiliging of parkmanagement willen financieren. Maar het kan ook gaan om regiomarketing, lobbytaken of andere (gemeentebrede) activiteiten. Er zijn inhoudelijk geen beperkingen. Het is echt een fonds van, voor en door ondernemers. Daarvoor is wel een raadsbesluit nodig.

Voordelen: inning via de belastingkas betekent dat iedereen mee doet en dat er een mogelijkheid komt tot financiering van gemeenschappelijke voorzieningen voor ondernemers in deze gemeente.

ton komen

Ton Komen
voorzitter Stichting Parkmanagement Zaanstad (STIPaZa)
lid van de initiatiefgroep ondernemersfonds Zaanstad
“De kwaliteit van de bedrijventerreinen in Zaanstad moet beter. De terreinen moeten schoon, heel en veilig zijn.
Dat kan alleen als alle daar gevestigde ondernemers meedoen.
Het bestuur van STIPaZa steunt het onderzoek naar een gemeentebreed ondernemersfonds dan ook van harte!”

De ondernemersfonds initiatiefgroep heeft eind januari een aanvullende rapportage aan het college van B&W verzonden. Als dit positief wordt beoordeeld zal de Gemeenteraad een besluit nemen over de invoering van het fonds op 1 januari 2017.

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij ZON: info@zonvooru.nl.

 

Contactpersonen:

namens de initiatiefgroep
ZON - Jan Folkertsinfo@zonvooru.nl075-6148921
Onderzoeksbureau:
Klaas van den Berg (Meiklaas)info@meiklaas.nl06-53631486
Aart van Bochove (Blaauwberg)aartvanbochove@blaauwberg.nl06-55865350
Gemeente Zaanstad:
Manon Hassink (netwerken en markten)m.hassink@zaanstad.nl06-52542343

logo's OF 2