Ook in 2015 jongerenvouchers in arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Werkgevers komen in aanmerking voor een voucher ter waarde van € 2.500, indien zij een jongere uit de regio Zaanstreek-Waterland in dienst nemen. Het moet gaan om jongeren tussen 16 en 27 jaar oud, met wie een arbeidsovereenkomst wordt gesloten van minimaal 6 maanden en 32 uur per week. De werkplek kan bestaan uit een reguliere baan, maar ook uit een baan in het kader van een leerwerktraject. Bij een dienstverband van minder dan 32 uur per week, wordt de subsidie naar rato verlaagd. De aanvraag moet worden ingediend binnen 1 maand na het ingaan van de arbeidsovereenkomst.

De subsidie kan worden gebruikt als tegemoetkoming in de salariskosten of als een bijdrage aan opleidings- en/of begeleidingskosten. Aan subsidieverstrekking zijn verschillende criteria van toepassing. Zo mag de vacature niet zijn ontstaan door reorganisatie of afvloeiing en mag er geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. De werkgever dient te verklaren geen andere subsidie(s) te (hebben) ontvangen voor dezelfde kosten. Bij ontslag in de proeftijd is er geen aanspraak op subsidie.

De arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de volgende gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Er zijn 100 vouchers beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>