Toerisme

Zaanstreek is Toerisme

Ondernemers en overheid kunnen samen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van gebieden vergroten. ZON vindt het belangrijk dat de gemeente ondernemers dan ook investeert en faciliteert in een goed verzorgde openbare ruimte.

Zet de investering in de succesvolle (regionale) acquisitie van nieuwe bedrijven voort. Maar ook branding en marketing van Zaanstad. Het is van belang dat heel Zaanstad blijft investeren in de duidelijk groeiende en economisch belangrijke sector toerisme. Hoogwaardige vrijetijdseconomie in een aantrekkelijke stad met goede voorzieningen, bedrijvigheid en activiteiten, is een steeds belangrijker wordende vestigingsfactor voor bedrijven en (hoogopgeleide) werknemers/bewoners. Een goed aanbod maken kan je alleen als je elkaar kent en samenwerkt. ZON wil zich daarvoor inzetten!

Contactpersoon:
Jan ter Wisscha
jterwisscha@kpnmail.nl

Ruud Keinemans
ruud.keinemans@dewalvis.nl

Info:
www.zaanstreek.nl