Regeldruk en dienstverlening

Een goede dienstverlening naar ondernemers
De dienstverlening vanuit de overheid moet veel ondernemersgerichter. Concrete maatregelen waardoor gemeente een stimulans kunnen geven aan ondernemerschap zijn: Goede bereikbaarheid, snel toegang tot nodige informatie en goede begeleiding bij vergunning/bouwaanvragen.
Gemeente Zaanstad is aan het onderzoeken wat verbeterd kan worden, dit gaat in overleg met het bedrijfsleven.

Contactpersoon:
Peter Bottelier
Sales@revivreonline.com