Stijging WW in januari, toenemende personeelstekorten in techniek

Het aantal WW-uitkeringen is in januari toegenomen ten opzichte van december 2017. Een stijging aan het begin van het nieuwe jaar is gebruikelijk. Veel contracten lopen eind december af, waardoor het aantal WW-uitkeringen in januari vrijwel altijd toeneemt. In totaal werden in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond ruim 130 WW-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2017, een toename van 1,6%. Ten opzichte van een jaar geleden is er nog steeds sprake van een duidelijke afname van het aantal WW-uitkeringen met bijna 18%.

1638-c795fc5b9b97a8219c6088eae5b265b4In een aantal sectoren wordt het door de krapte op de arbeidsmarkt voor werkgevers steeds lastiger om geschikte kandidaten te vinden voor hun vacatures. Een van de sectoren waar het personeelstekort nijpend is, is de techniek. Techniek is een belangrijke motor van de economie. 15% van werkende Nederland (ongeveer 1,2 miljoen mensen) heeft een technische functie, blijkt uit de factsheet Technische beroepen die UWV deze maand heeft uitgebracht.

Grote afname WW in techniek
Sinds 2013 neemt het aantal WW-uitkeringen in technische beroepen sterk af. Op dit moment worden in de drie Noord-Hollandse regio’s ruim 3.100 WW-uitkeringen verstrekt aan mensen met een technische achtergrond. In 2013 waren dit er nog bijna 6.800. Hoewel de werkgelegenheid toeneemt, heeft deze nog niet het niveau van voor de crisis bereikt. Toch geven sectoren met veel technisch personeel aan, dat zij moeite hebben om hun vacatures te vervullen. Van de bouwbedrijven geeft 40% aan moeilijk vervulbare vacatures te hebben. In de industrie is dit 38%. Ter vergelijking: op de totale vacaturemarkt ligt dit percentage onder de 30%.

Tekorten op alle niveaus
In tegenstelling tot andere sectoren met personeelstekorten, zoals de ICT, geldt de krapte in de techniek op alle niveaus, van hulpkrachten tot ingenieurs. Toch zijn er ook binnen de techniek verschillen. De krapte is het grootst bij technici met een specifieke opleiding of vaardigheid, zoals CNC-verspaners, timmerlieden en elektriciens. Bovendien neemt de krapte over het algemeen toe als het gevraagde opleidingsniveau hoger is.

Toestroom technische opleidingen
Hoewel de instroom bij technische opleidingen is toegenomen, zal dit naar verwachting onvoldoende zijn om in de komende jaren de toenemend vraag op te vangen. De perspectieven voor leerlingen en studenten in een technische richting zijn dan ook gunstig. Dit blijkt ook uit de Basiscijfers Jeugd.

Ook kansen voor zij-instromers
De kansen voor werkzoekenden zonder een technisch diploma nemen ook toe. Dit biedt mogelijkheden voor mensen die uit sectoren komen met minder gunstige vooruitzichten op terugkeer. Een overstap naar een andere sector vergt wel een (scholings)inspanning van zowel werkgever als werkzoekende. Voor meer informatie over werken in de techniek en de bouw, kunnen werkzoekenden terecht op werk.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>