Uitzonderingsregel transitievergoeding gaat weinig mkb’ers helpen

Onlangs ging de tweede reeks maatregelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent onder andere dat werkgevers bij ontslag een transitievergoeding moeten betalen. Voor kleine bedrijven geldt een uitzondering op de regels die daarvoor gelden. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zullen werkgevers er nauwelijks van profiteren.

Wat zijn de regels?
Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Werkgevers moeten die betalen als ze een arbeidsovereenkomst opzeggen, laten ontbinden of niet verlengen, en de werknemer op dat moment minimaal 24 maanden in dienst is. Dit betekent dat werkgevers veel vaker een vergoeding moeten betalen. Want zelfs als een werknemer 104 weken ziek is geweest heeft hij bij ontslag recht op een transitievergoeding. In de meeste gevallen wordt het voor werkgevers wel goedkoper om medewerkers te ontslaan. De transitievergoeding komt namelijk neer op gemiddeld 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daardoor valt deze lager uit dan de oude ontslagvergoeding.

Uitzondering voor kleine bedrijven
Voor de kleine werkgever (met minder dan 25 werknemers) geldt een tijdelijke uitzondering tot 1 januari 2020. Die uitzondering houdt in dat de werkgever bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie alleen een transitievergoeding verschuldigd is over de dienstjaren na 1 mei 2013. Om daarvoor in aanmerking te komen moet die kleine werkgever wel voldoen aan een aantal strenge eisen:

  1. 3 jaar lang een nettoresultaat van kleiner dan nul
  2. een negatief eigen vermogen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd
  3. een situatie waarin de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden

Onmogelijke eisen
Volgens Pascal Besselink, senior arbeidsrechtjurist bij DAS, zullen de kleine werkgevers in de meeste gevallen niet aan die 3 eisen kunnen voldoen. “Dat betekent dat zij gewoon de volledige transitievergoeding moeten betalen na een bedrijfseconomisch ontslag. Waar bij veel kleine werkgevers de indruk bestond dat zij een beroep zouden kunnen doen op de genoemde uitzondering van de Ontslagregeling, lijkt nu dat een beroep op die bepaling in de meeste gevallen niet zal slagen. Besselink “Al met al wordt de mkb’er in financiële nood met deze tijdelijke uitzonderingsregeling niet tot nauwelijks geholpen. Voordat aan de eisen is voldaan, zal de kleine onderneming in de meeste gevallen al lang omgevallen zijn. De escapemogelijkheid blijkt geen escape te zijn.

Wat is er veranderd in het ontslagrecht en wat betekent dat voor uw bedrijf? De belangrijkste regels van de Wet werk en zekerheid nog even nalezen? Download de gratis whitepaper van DAS [inclusief handige tips en rekenvoorbeelden]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>