Veiligheid

Veilig Ondernemen
Zonder veiligheid, geen goed ondernemersklimaat. Ondernemers moeten kunnen rekenen op de gemeente en politie om verlies door criminaliteit tot een absoluut minimum te helpen beperken. Immers, geld dat op onrechtmatige wijze wordt onttrokken aan bedrijven gaat ten koste van groei en werkgelegenheid en kan zelfs leiden tot faillissementen. ZON is aangesloten bij het RPCAA. Het RPCAA verricht onderzoek en bundelt kennis over criminaliteit tegen ondernemers. Daarnaast ontwerpt het maatregelen, ontplooit activiteiten en voert regelingen in om de criminaliteit tegen hen te beperken. Het RPCAA wil de ondernemers bereiken, bewustmaken en bewegen om hun weerbaarheid te vergroten.

Contactpersonen
His Wilms
h.wilms@btozaanstad.nl

Peter Bottelier
sales@revivreonline.com