Vernieuwen Wilhelminasluis Zaandam

Een jaar geleden werd begonnen met het volledig vernieuwen van de 111 jaar oude Wilhelminasluis in de binnenstad van Zaandam. De sluis wordt vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor gemengd verkeer. Qua afmeting wordt de sluis langer, breder en dieper (156x14x4,7 meter) zodat binnenvaartschepen van de toekomst de sluis makkelijker kunnen passeren. Ook de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug worden vernieuwd. Daarmee is de sluis weer klaar voor de toekomst en is een knelpunt voor de scheepvaart weggenomen.

Al snel na de start blijkt dat het werk aan de Wilhelminasluis meer tijd in beslag gaat nemen dan gepland. Waardoor komt dit? Die vraag leggen we voor aan Ronald Visser, projectmanager van de provincie Noord-Holland. Visser: “De aannemer had meer tijd nodig om de noodzakelijke vergunningen te krijgen. De stremming van de sluis en bruggen die aanvankelijk in de zomer van 2014 was gepland, werd daarom een half jaar opgeschoven. Eind oktober 2014 werden de uitvoeringswerkzaamheden aan de Wilhelminasluis echter opgeschort. De constructie van de sluiskolk grenzend aan het Zaangemaal bleek complexer dan gedacht.

Het ontwerp moest terug naar de tekentafel, om vertraging tijdens de uitvoering te voorkomen. De afgelopen periode is het ontwerp van de sluis grondig onder de loep genomen. Ook is aanvullend bodemonderzoek verricht. Tijdens monitoring van de omgeving is beweging geconstateerd aan een naastgelegen pand. Naar aanleiding daarvan is funderingsonderzoek uitgevoerd en werkt de provincie, in overleg met de eigenaar, naar een oplossing toe. Kortom, de werkzaamheden voor het vernieuwen van de sluis hebben weliswaar meer tijd in beslag genomen, nu is het is tijd voor de doorstart.”

sluis

Opheffen breedtebeperking

Onlangs is het werk aan de twee nieuwe sluishoofden hervat. Als eerste heeft de aannemer de betonnen vloeren van de sluishoofden in de Zaan gestort. Door de sluishoofden af te bouwen kan voor de scheepvaart de huidige breedtebeperking worden opgeheven. Dit levert voordelen op voor de beroepsvaart en de riviercruisevaart. De werkzaamheden aan de sluishoofden vormen geen belemmering voor de scheepvaart, die kan deze zomer en tijdens Sail 2015 veilig gebruik maken van de sluis. De verbreding is van tijdelijke aard, zodra de werkzaamheden in de sluiskolk worden hervat, wordt de breedtebeperking weer van kracht.

Verbeterd ontwerp sluiskolk

Voor het ontwerp van de sluiskolk is uitzicht op een duurzame oplossing en wordt het ontwerp komende tijd verder uitgewerkt. De provincie verwacht dat de uitvoeringswerkzaamheden aan de sluiskolk in 2016 kunnen starten. Een integrale uitvoeringsplanning is op dit moment nog niet beschikbaar, die wordt namelijk bepaald op basis van keuzes in de uitwerking van het ontwerp.

sluiskolk

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’, dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het transport over de weg naar meer vervoer over water. Bij het vernieuwen van de Wilhelminasluis werkt de provincie nauw samen met gemeente Zaanstad, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en KSV Schuttevaer.

Voor actuele informatie over het project en de werkzaamheden zie www.wilhelminasluiszaandam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>