‘Bankregels staan succes kredietunies in de weg’

‘Bankregels staan succes kredietunies in de weg’

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland roept de Tweede Kamer op in te stemmen met het initiatief-wetsvoorstel van de Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) dat een wettelijk kader biedt aan kredietunies. De opkomst van dit financieringsalternatief wordt nu gehinderd doordat kredietunies aan te zware eisen moeten voldoen.

Een kredietunie brengt bedrijven met een financieringsvraag en bedrijven die middelen beschikbaar hebben bijeen. In het buitenland zijn kredietunies reeds een bewezen concept en vullen zij naast de banken een wezenlijke financieringsbehoefte van bedrijven in.
“In Nederland echter kunnen kredietunies nu niet goed functioneren omdat zij onder de regels voor de banken vallen”, zegt Van Straalen. “En die zijn veel te zwaar. Een passend kader ontbreekt.”

Zo hebben kredietunies een bankvergunning nodig als zogenoemd opvorderbaar geld wordt aangetrokken, bijvoorbeeld via het uitgeven van een obligatie of aanhouden van een deposito. Omdat ze niet aan de regels en eisen van een bankvergunning kunnen voldoen, moeten ze noodgedwongen werken via andere modellen, zoals het rechtstreeks koppelen van kredietverlenende en -nemende leden of het uitgeven van ledencertificaten die geen recht op aflossing kennen en dus niet opvorderbaar zijn.

De Initiatiefwet Kredietunies van Mulder en Nijboer biedt hiervoor een oplossing, waardoor het mogelijk wordt om wel opvorderbaar geld aan te trekken. Het voorstel is dat kredietunies die meer dan 10 miljoen euro aan opvorderbaar geld hebben aangetrokken, vallen onder een separaat toezichtregime. Voor kleinere kredietunies moet een vergunningsvrijstelling gaan gelden.

Volgens de voorzitter van MKB-Nederland kunnen de kredietunies een belangrijke bijdrage leveren aan de zo gewenste verbreding van het financieringsaanbod. “Nu de economie voorzichtig aantrekt, zullen bedrijven in alle sectoren meer financiering nodig hebben. Deze wet moet daarom zo spoedig mogelijk in werking treden.”

De Tweede Kamer stemt woensdag 4 maart over het initiatief-wetsvoorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>